Топлоизолация, изолации, саниране. Изолация от алпинисти, топлоизолации от скеле. Много лесно е с Нас-фирма Т.С.Рапакс ЕООД гр. София

 
Топлоизолация, изолации, саниране. Изолация от алпинисти, топлоизолации от скеле. Много лесно е с Нас-фирма Т.С.Рапакс ЕООД гр. София

 
Рейтинг: 3.00
(68)
За топлоизолации и Саниране Рапакс /Т.С.Рапакс/
Външна топлоизолация, изолации, качествено саниране
Топлоизолация с лястовици не се прави, нужна е фирма за топлоизолация
Топлоизолация - въпроси и отговори.
Външна топлоизолация от скеле и алпинистите ни
По-евтина цена на външна топлоизолация с два лева на м2 ?
Цена на топлоизолация
Запитване относно цени и огледи за топлоизолация


Топлоизолация от алпинисти вместо топлоизолации от скеле За алпинисти от алпинисти: Външна топлоизолация, предимства и значение

Топлоизолация - въпроси и отговори. / Топлоизолиране

Топлоизолиране
0.00 лева


       
       Топлоизолацията спада към едни от най-ефикасните и икономически изгодни мероприятия за активно опазване на околната среда, за саниране и едновременно с това, осигурява за цял живот по-ниски разходи за отопление. Тук можете да се запознаете с физическите характеристики на топлоизолацията.

       Добрата
топлоизолация оказва своето влияние и при по-високи външни температури, предпазвайки вътрешните помещения от нагорещяване.

        Сравнение на топло
изолации
     
Следната графика :


  показва защо е добре да изолираме една къща с топлоизолационни материали, а не със строителни такива. Бетонът например е 80 пъти по-неефективен от топлоизолационните материали Austrotherm. Целта е студът да не нахлува безпрепятствено през бетонния покрив, стена или сутерен. Дори дървената изолация е 4 пъти по-неефективна от Austrotherm EPS.
         Поради тази причина, все повече се налага разграничаването на строителните материали от тези за топлоизолация. Например, в Австрия, над 6.млн м2 фасади са изолирани с топлоизолационни системи. Необходимостта от изолация на къщите произтича не само от строителните норми, но и от собствения интерес да живеем по-уютно и да плащаме за това по-малко.
         Топлопроводимост [W/mK]
   Топлопроводимостта описва топлопоемането на строителните материали- ниските стойности означават ограничено топлопоемане и поради това добра топлоизолация.
         По принцип, при планиране на строителните елементи, се използва номиналната стойност на топлопроводимост (In). За определяне стойностите на (In), се установява топло-проводимостта на строителните материали при температура от 100 градуса и в сухо състояние.  
     Топлопроводимостта показва какво количество топлина ще премине за 1 секунда през 1 м2 на хомогенен строителен материал, дебел 1м.Мерната единица е [ W/mk ].
      Стените, таваните и подовете се състоят от няколко строителни слоя – зидария, топлоизолация, мазилка. За определяне на общата топлоизолация се вземат под внимание топлоизолационните характеристики на всеки слой от елемента.
        1.Съпротивление на топлопреминаване Rsi Rse [m²K/W]
        Преди да премине топлината от въздуха в някой от строителните елементи (под, стена, таван) или преди да го напусне, трябва да бъде преминат така нареченият граничен слой – въздух/елемент. Този слой затруднява топлопредаването. Тук важна роля играят движението на въздушната маса, положението и структурата на строителния елемент. На открито движението на въздушната маса е силно, а от там и топлопредаването. И обратно – в затворено пространство е налице слабо движение на въздушната маса, а от там и слабо топлопредаване.

     Пример за съпротивление на топлопреминаване Rsi + Rse:

    
Строителен елемент Rsi+Rsa[m2k/W]
външна стена 0.17
най горен таван топъл покрив(топлинен поток нагоре) 0.14
Таван над въздушната маса (топлинен поток надолу) 0.21
междинни тавани 0.26

2. Коефициент на топлопроводимост U-Wert [W/m²K] U
      – стойностите показват какво количество топлина изтича за една секунда през един м2, при температурна разлика, между двете страни на елемента, от 1 градус. Те се получават от реципрочната стойност на сумата от съпротивлнието на топлопреминаване (Rsi, Rse) и отношението между дебелината на строителния материал и топлопроводимостта. 


Още за отговори
изолация


Начало на сайта за
саниранеTyxo.bg counter
0.09